آدرس

دفتر مرکزی : سمنان بلوار قائم ، خیابان دانشجو ، مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان واحد 24

تماس با ما

 تلفن : 33330187-023
همراه: ۰۹۱۲۵۳۱۹۹۲۹- ۰۹۱۹۸۹۹۸۰۹۷

ایمیل :

ساعت کاری :
ما را دنبال کنید